ยาอายุวัฒนะ
ราคา
4
ดู
ดู
หายาก
ชนิด
ชนิด
นักรบ
สนามกีฬาปัจจุบัน
สนามกีฬาปัจจุบัน

สถิติ รถบิน

จำนวน
จำนวน
1
เวลาออก
เวลาออก
1 วินาที
เป้าหมาย
เป้าหมาย
อากาศ & แผ่นดินโลก
ระยะทาง
ระยะทาง
6
ความเร็วในการโจมตี
ความเร็วในการโจมตี
1.1 วินาที
ความเร็ว
ความเร็ว
รวดเร็ว
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
อากาศ
ชั้น
จุดสุขภาพ
ความเสียหาย
ความเสียหายต่อวินาที
3
290
81
73
4
319
89
80
5
350
98
89
6
385
107
97
7
423
118
107
8
464
129
117
9
510
142
129
10
559
156
141
11
614
171
155
12
675
188
170
13
742
207
188