ยาอายุวัฒนะ
ราคา
3
ดู
ดู
มหากาพย์
ชนิด
ชนิด
คาถา
สนามกีฬาปัจจุบัน
สนามกีฬาปัจจุบัน
นักรบ
วางไข่
ผี x 3

สถิติ ผี

เป้าหมาย
เป้าหมาย
แผ่นดินโลก
ระยะทาง
ระยะทาง (เล็ก)
0.5
ความเร็วในการโจมตี
ความเร็วในการโจมตี
1.1 วินาที
ความเร็ว
ความเร็ว
เร็วมาก
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
แผ่นดินโลก
ชั้น
จุดสุขภาพ
ความเสียหาย
ความเสียหายต่อวินาที
6
79
47
42
7
86
51
46
8
95
56
50
9
105
62
56
10
115
68
61
11
126
75
68
12
139
82
74
13
152
90
81