ยาอายุวัฒนะ
ราคา
5
ดู
ดู
ปรัมปรา
ชนิด
ชนิด
คาถา
สนามกีฬาปัจจุบัน
สนามกีฬาปัจจุบัน
รัศมี
รัศมี
4
ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิต
10 วินาที
วางไข่ความเร็ว
วางไข่ความเร็ว
0.5 วินาที
นักรบ
วางไข่
โครงกระดูก x 20

สถิติ โครงกระดูก

เป้าหมาย
เป้าหมาย
แผ่นดินโลก
ระยะทาง
ระยะทาง (เล็ก)
0.5
ความเร็วในการโจมตี
ความเร็วในการโจมตี
1 วินาที
ความเร็ว
ความเร็ว
รวดเร็ว
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
แผ่นดินโลก
ชั้น
จุดสุขภาพ
ความเสียหาย
ความเสียหายต่อวินาที
9
32
32
32
10
35
35
35
11
38
38
38
12
42
42
42
13
46
46
46