ยาอายุวัฒนะ
ราคา
2
ดู
ดู
มหากาพย์
ชนิด
ชนิด
นักรบ
สนามกีฬาปัจจุบัน
สนามกีฬาปัจจุบัน

สถิติ ทีม

จำนวน
จำนวน
2
เวลาออก
เวลาออก
1 วินาที
เป้าหมาย
เป้าหมาย
สิ่งปลูกสร้าง
ระยะทาง
ระยะทาง (เล็ก)
0.5
ความเร็วในการโจมตี
ความเร็วในการโจมตี
1.2 วินาที
ความเสียหายในพื้นที่
ความเสียหายในพื้นที่
ใช่
ความเร็ว
ความเร็ว
เร็วมาก
การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
แผ่นดินโลก
ชั้น
จุดสุขภาพ
ความเสียหาย
6
207
245
7
227
269
8
250
296
9
275
325
10
302
357
11
331
392
12
364
431
13
399
472