ยาอายุวัฒนะ
ราคา
6
ดู
ดู
มหากาพย์
ชนิด
ชนิด
สิ่งปลูกสร้าง
สนามกีฬาปัจจุบัน
สนามกีฬาปัจจุบัน

สถิติ

ระยะทาง
ระยะทาง
11.5
เป้าหมาย
เป้าหมาย
แผ่นดินโลก
ความเร็วในการโจมตี
ความเร็วในการโจมตี
0.25 วินาที
ตลอดชีวิต
ตลอดชีวิต
40 วินาที
ชั้น
จุดสุขภาพ
ความเสียหาย
ความเสียหายต่อวินาที
6
1040
20
80
7
1144
22
88
8
1258
24
96
9
1383
26
104
10
1518
29
116
11
1664
32
128
12
1830
35
140
13
2007
38
152