ฟอร์จูนอก

เวลาเปิดทำการ
เวลาเปิดทำการ
ทันที
พร้อมใช้งานในการต่อสู้
พร้อมใช้งานในการต่อสู้
ไม่
มีจำหน่ายในร้าน
มีจำหน่ายในร้าน
ใช่
มีให้ในเควส
มีให้ในเควส
ไม่
ที่ Arena 5 หรือสูงกว่านั้น Fortune Chest จะช่วยให้คุณมองเห็นอนาคตและดูว่าหีบนั้นมีอะไรบ้าง

1
1100
162
32
5
0
2
1200
170
34
5
0
3
1200
178
35
5
0
4
1300
186
37
6
0
5
1400
194
38
6
0
6
1400
202
40
6
0
7
1500
210
42
7
0
8
1500
218
43
7
0
9
1600
226
45
7
0
10
1600
234
46
7
0
11
1700
242
48
8
0
12
1800
250
50
8
0
13
1800
258
51
8
0