Bát man rợ

Số đấu trường
Số đấu trường
#3
Giới hạn cúp
Giới hạn cúp
600
Phần thưởng vàng chiến đấu
Phần thưởng vàng chiến đấu
9

Mở thẻ

Thông tin tặng thẻ

Yêu cầu
Yêu cầu Yêu cầu
Quyên góp
Quyên góp Quyên góp Quyên góp
Giới hạn quyên góp hàng ngày
0
10 / 1
1 / 1 / 1
90
1
10 / 1
1 / 1 / 1
90
2
10 / 1
2 / 1 / 1
90
3
10 / 1
2 / 1 / 1
90
4
20 / 2
4 / 1 / 1
180
5
20 / 2
4 / 1 / 1
180
6
20 / 2
4 / 1 / 1
180
7
30 / 3
6 / 1 / 1
270
8
30 / 3
6 / 1 / 1
270
9
30 / 3
6 / 1 / 1
270
10
40 / 4
8 / 1 / 1
360
11
40 / 4
8 / 1 / 1
360
12
40 / 4
8 / 1 / 1
360
13
40 / 4
8 / 1 / 1
360
Hố xương
< Trước
Nhà chơi của PEKKA
Kế tiếp >