Đấu trường trong rừng

Số đấu trường
Số đấu trường
#9
Giới hạn cúp
Giới hạn cúp
2600
Phần thưởng vàng chiến đấu
Phần thưởng vàng chiến đấu
18

Mở thẻ

Thông tin tặng thẻ

Yêu cầu
Yêu cầu Yêu cầu
Quyên góp
Quyên góp Quyên góp Quyên góp
Giới hạn quyên góp hàng ngày
0
10 / 1
1 / 1 / 1
90
1
10 / 1
1 / 1 / 1
90
2
10 / 1
2 / 1 / 1
90
3
10 / 1
2 / 1 / 1
90
4
20 / 2
4 / 1 / 1
180
5
20 / 2
4 / 1 / 1
180
6
20 / 2
4 / 1 / 1
180
7
30 / 3
6 / 1 / 1
270
8
30 / 3
6 / 1 / 1
270
9
30 / 3
6 / 1 / 1
270
10
40 / 4
8 / 1 / 1
360
11
40 / 4
8 / 1 / 1
360
12
40 / 4
8 / 1 / 1
360
13
40 / 4
8 / 1 / 1
360
Đỉnh đông lạnh
< Trước
Núi Hog
Kế tiếp >